Registrering för medlemmar

Hur ökar vi återvinningen av våra förpackningar samtidigt som vi uppfyller marknadens kvalitetskrav på återvunnet material? Hur går vi från olika utmaningar i värdekedjan till möjligheter med hållbara strategier och mer cirkulära flöden?

Detta seminarium riktar sig till samtliga aktörer inom förpackningens värdekedja. För att identifiera gapen för ökad äkta materialåtervinning behöver inte bara olika aktörer komma till tals. Vi måste också öka förståelsen för varandras processer och flöden. Det räcker inte att respektive aktör optimerar i sina egna led. Vi måste gemensamt se helheten, hitta takten och tillsammans skapa lösningarna framåt.

Amanda Persson, Sustainability Manager Nordics på Tetra Pak kommer att presentera några av Tetra Paks interna projekt kopplat till ökad återvinningsbarhet av deras förpackningar. Hon kommer även att dela med sig om insikter och erfarenheter från andra utvecklingsområden inom Tetra Paks hållbara strategier.

Christian Håkansson, Senior förpackningskonsult på AFRY kommer att prata om värdekedjan sett ur en plaståtervinnares perspektiv och vikten av att se helheten för att öka den äkta materialåtervinningen av plastförpackningar.

Efter inledande presentationer tar vi frågorna vidare i mindre grupper där syftet är att identifiera kravställningar och behov hos de olika aktörerna i värdekedjan samt att diskutera och utvärdera konkreta lösningar för högre återvinningsbarhet och cirkulära flöden av förpackningar i allmänhet och plastförpackningar i synnerhet.

Vill du öka den äkta plaståtervinningen? - Ta möjligheten att engagera dig! 

Välkommen!

Agenda

09:00

Registrering & nätverkande


Read more
09:15

Välkommen

Packbridges VD Marie Malmberg Lavsen hälsar välkommen

Read more
Marie Malmberg Lavsen
VD @ Packbridge
09:20

Målet med förmiddagen

Per, moderator för dagen och senior projektledare på Packbridge går igenom syftet med seminariet & workshopen.

Read more
Per Simonsson
Senior Project Leader @ Packbridge
09:25

Eftersortering av fiberförpackningar - en förutsättning för ökad återvinning av dryckeskartong

Tetra Paks interna projekt för ökad återvinningsbarhet av deras förpackningar

Read more
Amanda Persson
Sustainability Manager Nordics @ Tetra Pak
09:45

Hur ökar vi återvinningsbarheten av våra förpackningar? -En plaståtervinnares perspektiv.

Vikten av att se helheten för att lösa delarna i värdekedjan.

Read more
Christian Håkansson
Senior Packaging Consultant @ AFRY
10:05

Nätverkspaus

10:30

Ökad äkta plaståtervinning -Behov & krav från olika aktörer i värdekedjan

30 min presentation från olika aktörer i värdekedjan. 30 min diskussion i mindre grupper för att öka förståelsen för varandras flöden & processer. Hur säkrar vi efterfrågad kvalitet samtidigt som vi ökar återvinningen?

Read more
11:30

Sammanfattning & nästa steg

Allt du behöver veta:

När: 15 Mars, 09:00-11:45

Var: Media Evolution City, Multirummet

För vem: Exklusivt för Packbridges medlemmar

Vi skickar ett bekräftelsemejl när du har registrerat dig!

Registrering för medlemmar

Om projektet Value4Pack: Value4Pack är ett interregionalt innovationsinvesteringsprojekt (I3) som syftar till att stärka kapaciteten, konkurrenskraften och motståndskraften hos intressenter i den europeiska värdekedjan för livsmedelsförpackningar, och deras förmåga att möta samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. För att uppnå de nuvarande (och kommande) europeiska målen till 2030, har industriella intressenter, i synnerhet små och medelstora företag, ett stort behov av innovation och investeringar genom hela värdekedjan för livsmedelsförpackningar, där interregionalt tvärsektoriellt samarbete är avgörande.

Om Packbridges nätverk 'Samverkan för hållbar transformation':  Sprunget ur ett medlemsinitiativ. Våra seminarier och workshops erbjuder unika möjligheter för olika aktörer i förpackningens värdekedja att utbyta kunskap och dela erfarenheter med varandra, få inblick i varandras verksamheter, driva gemensamma frågor (till exempel input till nya standarder och direktiv) och ökad omvärldsorientering.